17. Februar – 17. Februar 2018

22. September – 23. September 2017

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

Workshop Kurs zur Dünndarm-Kapselendoskopie

Leitung

Prof. Dr. med. Arno J. Dormann, Dr. med. Daniela Müller-Gerbes

Veranstaltungsort

Köln

23. September 2017

23. September 2017

Leitlinien News - Innere Medizin 2017

Leitung

Prof. Dr. Joachim Labenz, Prof. Dr. Ralf Kiesslich

Veranstaltungsort

Frankfurt

CME-Punkte

8

28. September – 29. September 2017

EUS-ENDO - International Live Course

Leitung

Dr Marc Giovannini and Dr Erwan Bories

Veranstaltungsort

Marseille, Frankreich

28. September – 30. September 2017

Adipositastage 2017

Leitung

Fr. Dr. Susanna Wiegand, Fr. Dr. Petra Warschburger

Veranstaltungsort

Potsdam

CME-Punkte

15

29. September 2017

29. September – 01. Oktober 2017

3-tägiger Grundkurs "Sedierung und Notfallmanagement" (G2-Kurs)

Leitung

Dr. Stephan Nickl

Veranstaltungsort

Innsbruck (A), Österreich

30. September 2017

30. September 2017

9. Gastroenterologische Fortbildung

Leitung

PD Dr. med. Michael Hocke

Veranstaltungsort

Meinigen