24. November – 25. November 2018

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

28. November 2018

Unter der Schirmherrschaft der DGVS

UEGW Update 2018

Leitung

Prof. Dr. M. Ebert, Prof. Dr. D. Schilling

Veranstaltungsort

Mannheim

CME-Punkte

4

29. November – 30. November 2018

2nd International Conference on Pediatric Liver Disease

Leitung

PD Dr. E. Grabhorn, PD Dr. F. Brinkert, Prof. L. Fischer, Dr. H. Lenhartz, Prof. K. Reinshagen

Veranstaltungsort

Hamburg

30. November – 01. Dezember 2018

Unter der Schirmherrschaft der DGVS

13. Kursus der klinischen Hepatologie

Leitung

Prof. Dr. M. Manns, Prof. Dr. F. Lammert, Prof. Dr. A. Lohse, Prof. Dr. C. Schramm

Veranstaltungsort

Hamburg

CME-Punkte

17

30. November – 01. Dezember 2018

endoupdate 2018

Leitung

Professor Dr. H. Messmann, Professor Dr. H.-D. Allescher

Veranstaltungsort

Augsburg

05. Dezember 2018

Unter der Schirmherrschaft der DGVS

UEGW Update 2018

Leitung

Prof. Dr. Dr. M. Gross

Veranstaltungsort

München

CME-Punkte

4

02. Februar 2019

Leitlinien News - Innere Medizin 2019

Leitung

Prof. Dr. J. Labenz, Prof. Dr. R. Kiesslich

Veranstaltungsort

München

CME-Punkte

8