20. Oktober – 22. Oktober 2017

21. Oktober – 22. Oktober 2017

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

Endoskopieseminare 2017

Leitung

Professor Dr. med. Dr. h.c. Wolfram G. Zoller

Veranstaltungsort

Stuttgart

01. November – 04. November 2017

02. November 2017

02. November – 03. November 2017

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

Interventionelle Koloskopie

Leitung

Prof. Dr. S. Zeuzem, Prof. Dr. M. Friedrich-Rust

Veranstaltungsort

Frankfurt

03. November – 04. November 2017

25. Endo Club Nord

Leitung

Hr. Prof. Dr. Siegbert Faiss

Veranstaltungsort

Hamburg

08. November 2017

Endoskopie Workshop EVK Düsseldorf 2017

Leitung

Prof. Dr. Horst Neuhaus

Veranstaltungsort

Düsseldorf

08. November 2017

Unter der Schirmherrschaft der DGVS

UEGW Update 2017

Leitung

Prof. Dr. A. Dormann

Veranstaltungsort

Köln

CME-Punkte

4

08. November – 11. November 2017